Hội thảo "Khởi nghiệp và làm giàu" bởi Minh Adam và Ts. Lê Thẩm Dương tại Vạn Hoa Chương Dương Độ | Hệ thống Trung tâm Tiệc & Sự kiện Vạn Hoa

Hội thảo “Khởi nghiệp và làm giàu” bởi Minh Adam và Ts. Lê Thẩm Dương tại Vạn Hoa Chương Dương Độ

IMG 4506

IMG 4506

Khóa học diễn ra trong 2 ngày 9,10/6 tại Vạn Hoa Premium số 2 Chương Dương Độ, Hoàn Kiếm

IMG 4502 IMG 4504 IMG 4506 IMG 4513

 

Danh mục:
Thẻ: