Lập dự toán chi phí cưới - Hệ thống Trung tâm Tiệc & Sự kiện Vạn Hoa

Lập dự toán chi phí cưới

1. Dạm ngõ


Tính chungChia cho từng nhà

Tính chung

Chia cho từng nhà

2. Quà gặp mặt


Tính chungChia cho từng nhà

Tính chung

Chia cho từng nhà

3. Thiệp cưới


Tính chungChia cho từng nhà

Tính chung

Chia cho từng nhà

4.Chụp ảnh cưới


Tính chungChia cho từng nhà

Tính chung

Chia cho từng nhà

5. Mua nhẫn cưới


Tính chungChia cho từng nhà

Tính chung

Chia cho từng nhà

6. Đăng ký kết hôn


Tính chungChia cho từng nhà

Tính chung

Chia cho từng nhà

7. Trang phục cưới


Tính chungChia cho từng nhà

Tính chung

Chia cho từng nhà

8. Phòng cưới


Tính chungChia cho từng nhà

Tính chung

Chia cho từng nhà

9. Tân trang nhà cửa


Tính chungChia cho từng nhà

Tính chung

Chia cho từng nhà

10. Kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân


Tính chungChia cho từng nhà

Tính chung

Chia cho từng nhà

11. Lễ ăn hỏi


Tính chungChia cho từng nhà

Tính chung

Chia cho từng nhà

12. Thuê xe ăn hỏi


Tính chungChia cho từng nhà

Tính chung

Chia cho từng nhà

13. Thuê đội bưng tráp, đỡ tráp


Tính chungChia cho từng nhà

Tính chung

Chia cho từng nhà

14. Phong bì lại duyên


Tính chungChia cho từng nhà

Tính chung

Chia cho từng nhà

15. Bàn ghế ăn hỏi


Tính chungChia cho từng nhà

Tính chung

Chia cho từng nhà

16. Mua đồ tiếp khách ăn hỏi


Tính chungChia cho từng nhà

Tính chung

Chia cho từng nhà

17. Trang điểm ăn hỏi


Tính chungChia cho từng nhà

Tính chung

Chia cho từng nhà

18. Chụp ảnh ăn hỏi


Tính chungChia cho từng nhà

Tính chung

Chia cho từng nhà

19. Tiền lễ thách cưới


Tính chungChia cho từng nhà

Tính chung

Chia cho từng nhà

20. Chi phí bữa ăn tại nhà cô dâu


Tính chungChia cho từng nhà

Tính chung

Chia cho từng nhà

21. Trang điểm cưới


Tính chungChia cho từng nhà

Tính chung

Chia cho từng nhà

22. Thuê phông bạt bàn ghế cưới


Tính chungChia cho từng nhà

Tính chung

Chia cho từng nhà

23. Mua đồ tiếp khách cưới


Tính chungChia cho từng nhà

Tính chung

Chia cho từng nhà

24. Thuê xe


Tính chungChia cho từng nhà

Tính chung

Chia cho từng nhà

25. Hoa cưới cô dâu và hoa trang trí xe


Tính chungChia cho từng nhà

Tính chung

Chia cho từng nhà

26. Chụp ảnh ngày cưới


Tính chungChia cho từng nhà

Tính chung

Chia cho từng nhà

27. Tiệc cưới


Tính chungChia cho từng nhà

Tính chung

Chia cho từng nhà

28. In ảnh ăn hỏi và cưới


Tính chungChia cho từng nhà

Tính chung

Chia cho từng nhà

29. Mua hoa quả + Gà + Xôi lại mặt nhà cô dâu


Tính chungChia cho từng nhà

Tính chung

Chia cho từng nhà

30. Đi tuần trăng mật


Tính chungChia cho từng nhà

Tính chung

Chia cho từng nhà

31. Chi phí khác


Tính chungChia cho từng nhà

Tính chung

Chia cho từng nhà