Khởi nghiệp và làm giàu - Minh Adam và Ts. Lê Thẩm Dương - Hệ thống Trung tâm Tiệc & Sự kiện Vạn Hoa

Khởi nghiệp và làm giàu – Minh Adam và Ts. Lê Thẩm Dương

IMG 4506

IMG 4506

Khởi nghiệp và làm giàu – Minh Adam và Ts. Lê Thẩm Dương
Đánh giá bài viết

Khóa học diễn ra trong 2 ngày 9,10/6 tại Vạn Hoa Premium số 2 Chương Dương Độ, Hoàn Kiếm

IMG 4502

 

IMG 4504

 

IMG 4506

 

IMG 4513